Lista słówek włoskich 1 - 100 - podstawy włoskiego online

Lista podstawowych i najczęściej używanych słów w języku włoskim. Autorką zestawienia jest Agata Rakfalska - wielkie dzięki i szacunek dla niej. Polecamy też najlepsze podręczniki.

Zobacz wersję do druku tysiąca najpopularniejszy włoskich słówek.

Zobacz słowa: 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 |

L.p. Włoski Polskie znaczenie
1  Nome nazwisko, nazwa
2  Molto, tanto Bardzo
3  A do, ku, na, po, za, dla, przy, aby, żeby (tu)
4  Attraverso przez (fru)
5  E I
6  Solo, gia’ tylko, właśnie
7  Un stawiamy przed spółgłoską (e)
8  La forma, creare forma, tworzyć
9  In w
10  La fraza zdanie
11  E’ jest (3 os liczb.poj)
12  Perfetto świetnie
13  Questo to
14  Pensare mysleć, uważac
15  Tu ty
16  Parlare, dire mówic, powiedziec
17  Che że, ten ,tamten , to …., który
18  Aiutare pomoc, pomagać
19  Lui on
20  Basso niski, cichy, nisko, cicho, przygnębiony J
21  Ero, era był (1 i 3 os. Licz poj) byłam, był, była....
22  La fila, linia, lina, kolejka, rząd
23  Per dla, do , po
24  Differirsi różnic się
25  Su na
26  Girare, la curva skrecić, zakręt, obrót
27  Sono, sei są, jesteś (ty)
28  Causa, przyczyna, powód, pot: ponieważ
29  Con z
30  Molto dużo
31  Quando kiedy, gdy ,ponieważ, (tak) jak,
32  Significare znaczyć, skąpy J , złośliwy, średni
33  Io Ja
34  Precedente, primo Przed
35  Suo jego
Materiały do nauki języka
36  Muovere ruszać, ruch
37  Loro oni
38  Destra prawy, poprawny, dobry
39  Essere Być
40  Ragazzo Chłopiec
41   przy, w , o , na
42  Vecchio Stary
43  Uno Jeden
44  Anche, tropo także , za (Np. duży)
45  Avere Mieć
46  Lo stesso ten sam, taki sam
47  Questo, questa ten, ta
48  Dire Powiedzieć
49  Da od, z
50  Fa robic (3 os licz poj) lub operator w present simple
51  O Albo
52  Completto, squadra komplet, grupa
53  Aveva, avevamo miał , mieliśmy
54  tre trzy
55  Attraverso Przez
56  Volere Chcieć
57  caldo gorący
58  Aria Powietrze
59 Parola  Słowo
60  Allora cóż, dobrze
61  Ma Ale
62  Anche Także
63  Cosa Co
64  Giocare Grać
65  Poco kilka, niektóre
66  Piccolo małe
67  Noi my
68  Il fine koniec, kończyć
69  Riuscire Umieć, potrafić
70 Mettere  położyć
71  Fuori na zewnatrz
72  La casa (kaza) dom
73  L’altro inne
74  Leggere czytac
75  Erano, eri byli, byłes
76  La mano dłoń
77  Tutto wszystko
78  Il porto Port
79  La, li’ tam
80  Enorme olbrzymi
81  Quando kiedy, gdy
82  Formula magica, dire lettera per lettera zaklecie, literować
83  Su na
84  aggiungere dodad
85  Usare używać,użycie
86  Anche, pure//uguale nawet, równy
87  Tuo twój
88  La terra/landare ziemia, lądować
89  Come jak
90  Qui/ Qua tutaj
91  Ha detto/diceva powiedział
92  Dovere musieć
93  Ed stawiamy przed samogloska lub przed niemym h
94  Grande duży
95  Ogni każdy
96  Alto wysoki, wysoko
97  Lei ona
98  Tale, cosi’ taki
99  Cui który
100  Seguire stosowac sie do, iśc za, sledzić

Chcesz się systematycznie uczyć najcześciej używanych i najbardziej przydatnych włoskich zwrotów?