Lista słówek angielskich 901 - 1000 - podstawy angielskiego online

Lista 1000 najczęściej używanych angielskich słów w języku potocznym. Do tego polskie znaczenie plus wymowa dla laików. Dla lepszej, szybszej i efektywniejszej nauki polecamy też kurs internetowy

Zobacz wersję do druku tysiąca najpopularniejszy angielskich słówek.

Zobacz słowa: 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 |

L.p. Angielski Polskie znaczenie Polska wymowa
901 planet planeta planet
902 track szlak, tor, droga trak
903 hurry śpieszyć sie hari
904 parent rodzic parent
905 chief wódz, szef, głowny czif
906 shore brzeg, wybrzeże szor
907 colony kolonia koleni
908 division podział, oddział dywyżyn
909 clock zegar ścienny klok
910 sheet kartka papieru, prześcieradło szit
911 mine moje majn
912 substance substancja sabstens
913 tie wiązać, krawat, węzeł taj
914 favor przychylność, faworyzować fejwor
915 enter wejście, wchodzić enter
916 connect łączyć kontekt
917 major główny, ważny, major mejdżer
918 post stanowisko połst
919 fresh świeży fresz
920 spend spędzać, wydawać spend
921 search szukać sercz
922 chord akord kord
923 send wysyłać send
924 fat gruby fat
925 yellow żółty jeloł
926 glad zadowolony gled
927 gun broń gan
928 original autentyczny, pierwotny orydżynl
929 allow pozwolić elał
930 share dzielić szer
931 print drukować prynt
932 station stacja, dworzec stejszn
933 dead martwy ded
934 dad tata ded
935 spot miejsce, plamka spot
Ucz się tych słówek (płatne)
936 bread chleb bred
937 desert pustynia desert
938 charge opłata, pobierać, oskarżenia czardż
939 suit garnitur sut
940 proper właściwy, odpowiedni proper
941 current prąd, obecny karent
942 bar bar, krata ,tabliczka czekolady
943 lift podwozić ,winda, podnosić lyft
944 offer oferować, oferta ofer
945 rose róża, rosnąć w czasie przeszłym rołz
946 segment część, odcinek segment
947 continue kontynuować, trwać kontinju
948 slave niewolnik slejw
949 block blok, klocek, bryła blok
950 duck kaczka dak
951 chart lista, wykres czart
952 instant nagły instant
953 hat kapelusz, czapka hat
954 market rynek market
955 sell sprzedawać sel
956 degree stopień sygri
957 success odnosić sukces, sukces sakses
958 populate zaludniać popjulejt
959 company firma kampany
960 chick pisklę czyk
961 subtract odejmować sabtrakt
962 dear drogi, jeleń dir
963 event wydarzenie iwent
964 enemy wróg enemi
965 particular szczególny partikjular
966 reply odpowiedź, odpowiadać riplay
967 deal umowa dil
968 drink pic drynk
969 swim pływać słym
970 occur zdarzać się ,wydarzać oker
971 term termin, określenia term
972 support wspierać, wsparcie saport
973 opposite naprzeciwko, przeciwny ołpozyt
974 speech mowa, przemowa spicz
975 wife żona łaiw
976 nature natura, środowisko nejczer
977 shoe but szu
978 range łańcuch, zasięg rendż
979 shoulder ramię szolder
980 steam para, parować, gotować na parze stim
981 spread rozprzestrzenianie się, zasięg spred
982 motion ruch mołszn
983 arrange organizować, aranżować erendż
984 path ścieżka paf
985 camp obóz kemp
986 liquid ciecz lykłid
987 invent wynaleźć, wymyślić inwent
988 log kłoda, dziennik, zapisywać w dzienniku log
989 cotton wełna, bawełna katn
990 meant znaczyć w czasie przeszłym ment
991 born rodzić się born
992 quotient współczynnik kłołszyn
993 determine określać, ustalać determajn
994 teeth zęby tif
995 quart kwarta kłort
996 shell muszla szel
997 nine dziewięć najn
998 neck szyja nek
999 supper kolacja sape
1000 tongue język, mowa tann
Ucz się tych słówek (płatne)

Chcesz się systematycznie uczyć najcześciej używanych i najbardziej przydatnych angielskich zwrotów?