Lista słówek angielskich 701 - 800 - podstawy angielskiego online

Lista 1000 najczęściej używanych angielskich słów w języku potocznym. Do tego polskie znaczenie plus wymowa dla laików. Dla lepszej, szybszej i efektywniejszej nauki polecamy też kurs internetowy

Zobacz wersję do druku tysiąca najpopularniejszy angielskich słówek.

Zobacz słowa: 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 |

L.p. Angielski Polskie znaczenie Polska wymowa
701 eight osiem ejt
702 blood krew blad
703 village wioska wylydż
704 touch dotyk, dotykać tacz
705 meet poznawać, spotykać mit
706 grew rosnąć w czasie przeszłym gru
707 root korzeń rut
708 cent cent sent
709 buy kupować baj
710 mix mieszać myks
711 raise podwyżać, podnosić rajz
712 team zespół, drużyna tim
713 solve rozwiązać solw
714 wire drut łajer
715 metal metal metl
716 cost kosztować kost
717 whether czy łewer
718 lost zagubione, zgubić w czasie przeszłym lost
719 push pchać pusz
720 brown brązowy brałn
721 seven siedem sewen
722 wear nosić ubranie
723 paragraph akapit paragraph
724 garden ogród garden
725 third trzeci ferd
726 equal równy ikłol
727 shall zwrot grzecznościowy :shall i open, czy mam otworzyć szel
728 sent wysyłać w czasie przeszłym lub wysłane sent
729 held trzymać w czasie przeszłym held
730 choose wybierać czuz
731 hair włosy her
732 fell spadać w czasie przeszłym lub ścinać w terażniejszym fel
733 describe opisywać dyskrajb
734 fit pasować, odpowiedni, w dobrej kondycji fizycznej fyt
735 cook gotować, kucharz kuk
Ucz się tych słówek (płatne)
736 flow przepływ, strumień floł
737 floor podłoga, piętro flor
738 fair jasny, sprawiedliwy fer
739 either obojętnie który, i jeden i drugi ajwer
740 bank bank benk
741 result wynik, rezultat rizalt
742 collect zbierać kolekt
743 burn palić bern
744 save oszczędzać, ratować sejw
745 hill wzgórze, pogórek hyl
746 control kontrolować kontrol
747 safe bezpieczny sejf
748 decimal dziesiętny, ulamek dziesiętny desyml
749 gentle delikatny dżentl
750 truck ciężarówka trak
751 woman kobieta łomen
752 noise hałas nojz
753 captain kapitan kaptyn
754 level poziom lewel
755 practice ćwiczyć praktys
756 chance szansa czens
757 separate oddzielić seperejt
758 gather zbierać gawer
759 difficult trudny dyfykult
760 shop sklep szop
761 doctor lekarz dokta
762 stretch rozciągać strecz
763 please proszę pliz
764 throw rzut, rzucać froł
765 protect chronić protekt
766 shine świecić szajn
767 noon południe nun
768 property własność, posiadłość property
769 whose czyje, czyja…. huz
770 column rubryka, kolumna kalymn
771 locate lokalizować lokejt
772 molecule molekuła, cząsteczka molekjul
773 ring pierścionek, krąg ryng
774 select wybierać selekt
775 character charakter, postać karakter
776 wrong błędny, błąd rong
777 insect owad ynsekt
778 gray szary grej
779 caught łapać w czasie przeszłym lub złapany kot
780 repeat powtarzać rypit
781 period okres pierjed
782 require wymagać rikłaje
783 indicate wskazywać yndikejt
784 broad szeroki brołd
785 radio radio rejdio
786 prepare przygotowywać priper
787 spoke mówić w czasie przeszłym społk
788 salt sól salt
789 atom atom etym
790 nose nos nołs
791 human człowiek, ludzki hjuman
792 plural liczba mnoga, mnogi plurl
793 history historia hystri
794 anger złość, wściekłość enger
795 effect skutek, efekt ifekt
796 claim twierdzić, żądać klejm
797 electric elektryczny ilektrik
798 continent kontynent kontinent
799 expect oczekiwać ikspekt
800 oxygen tlen oksydżen
Ucz się tych słówek (płatne)

Chcesz się systematycznie uczyć najcześciej używanych i najbardziej przydatnych angielskich zwrotów?