Lista słówek angielskich 501 - 600 - podstawy angielskiego online

Lista 1000 najczęściej używanych angielskich słów w języku potocznym. Do tego polskie znaczenie plus wymowa dla laików. Dla lepszej, szybszej i efektywniejszej nauki polecamy też kurs internetowy

Zobacz wersję do druku tysiąca najpopularniejszy angielskich słówek.

Zobacz słowa: 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 |

L.p. Angielski Polskie znaczenie Polska wymowa
501 ball piłka, bal bol
502 century wiek sentri
503 yet jeszcze, a mimo to jet
504 consider brać pod uwagę, rozważać konsyder
505 wave fala, machać łejw
506 type typ, rodzaj, pisać na maszynie tajp
507 drop upuścić, spadek, kropla drop
508 law prawo lo
509 heart serce hart
510 bit kawałek, trochę byt
511 am jestem em
512 coast wybrzeże kołst
513 present teraźniejszy, obecny present
514 copy kopia, kopiować kopi
515 heavy ciężki hewi
516 phrase zwrot, wyrażenie frejz
517 dance taniec, tańczyć dens
518 silent cichy sajlent
519 engine silnik endżin
520 tall wysoki tol
521 position pozycja, położenie, stanowiski pozyszyn
522 sand piasek send
523 arm ręka arm
524 soil gleba, ziemia sojl
525 wide szeroki łajd
526 roll toczyć , rolka, bułka rol
527 sail żeglować sejl
528 temperature temperatura tempricze
529 material materiał, materialny matirjal
530 finger palec u ręki finger
531 size rozmiar sajz
532 industry przemysł indastri
533 vary urozmaicać, różnić sie wari
534 value wartość walju
535 settle roztrzygać, zasiedlać setl
Ucz się tych słówek (płatne)
536 fight walka, walczyć fajt
537 speak mówić spik
538 lie leżeć, kłamać, kłamstwo laj
539 weight waga łejt
540 beat bicie, bić, rytm bit
541 general ogólny, generalny, generał dżeneral
542 excite ekscytować, podniecać się iksajt
543 ice lód ajs
544 natural naturalny naczural
545 matter sprawa, materiał, mieć znaczenie mater
546 view widok, pogląd wju
547 circle koło. okrąg, krążyć syrkl
548 sense sens, znaczenie sens
549 pair para per
550 ear ucho ir
551 include zawierać inklud
552 else jeszcze, inne els
553 divide podzielić dywajd
554 quite całkiem kłajt
555 syllable sylaba sylabl
556 broke złamać w czasie przeszłym złamałam
557 felt czuć w czasie przeszłym czułam
558 case sprawa, przypadek, walizka , skrzynia kejs
559 perhaps może perhaps
560 middle środkowy mydl
561 pick podnosić pyk
562 kill zabić kyl
563 sudden nagły sadden
564 son syn san
565 count liczyć kałnt
566 lake jezioro lejk
567 square kwadrat skłer
568 moment chwila, moment moment
569 reason powód rizon
570 scale skala, rozmiar skejl
571 length długość lengf
572 loud głośny lałd
573 represent reprezentować reprizent
574 spring wiosna spryng
575 art sztuka art
576 observe obserwować, zauważyć obzerw
577 subject podmiot, przedmiot sabdżekt
578 child dziecko czajld
579 region okolica, rejon ridżyn
580 straight prosty, jasny, bezpośredni strejt
581 energy energia enerdżi
582 consonant spółgłoska konzonant
583 hunt polować hant
584 nation naród nejszyn
585 probable prawdopodobny probabl
586 dictionary słownik dykszoneri
587 bed łóżko bed
588 milk mleko mylk
589 brother brat brawer
590 speed prędkość, szybkość spid
591 egg jajko eg
592 method metoda, sposób mefod
593 ride jazda, jeździć rajd
594 organ narząd, organ orgen
595 cell komórka sel
596 pay płacić pej
597 believe wierzyć, uważać byliw
598 age wiek ejdż
599 fraction odrobina, ułamek frakszyn
600 section sekcja, część, odcinek sekszyn
Ucz się tych słówek (płatne)

Chcesz się systematycznie uczyć najcześciej używanych i najbardziej przydatnych angielskich zwrotów?